Úvod

Systém d.help zahrnuje funkce a vlastnosti pro:

 • Synchronizace účtů s adresářovými službami (Active Directory, eDir, LDAP).
 • Možnost přidání účtu mimo doménu.
 • Statistické přehledy a vyhodnocení.
 • Nastavení priorit SLA.
 • Přehledné filtrování s vyhledávání požadavků.
 • Eskalace požadavků v případě nedodržení termínů.
 • Emailové notifikace.
 • Uživatelské role – administrátor, manažer, operátor, řešitel a uživatel.
 • Využití d. help pro různé činnosti např. servis, údržba, projekty, správa budov, obecné zadávání a sledování úkolů.
 • Práva – nastavení práv pro jednotlivé skupiny uživatelů a jim přiděleným oblastem využití aplikace.
 • Možnost přidávání jakýkoliv příloh.
 • Oznámení – nastavení oznámení (systémových zpráv) o pravidelných nebo nečekaných akcích.
 • Kategorie – nastavení kategorií, typů položek a vlastních položek, podle kterých budou požadavky a úkoly přiřazený k vyřešení
 • Znalostní databáze dělená na veřejnou část (přístupná všem uživatelům) a neveřejnou část přístupnou pouze určeným uživatelům podle rolí.
 • Stavy požadavků (Zadání požadavku, Schválení/zamítnutí požadavku, Přiřazení požadavku, Řešení, Uzavření, Reklamace požadavku)
 • U možnosti schválení požadavku nastavení procesu schvalování tak, aby prošly schvalovacím procesem bez započítání SLA termínu (např. nákup techniky, software apod.

 

 • Nastavení pracovní doby d.help mimo níž se nezapočítává čas vyřešení (Lze nastavit čas od první reakce řešitele, čas do kdy má být zahájena práce na řešení požadavku, čas do kdy má být požadavek vyřešen)
 • Vykazování práce - lze evidovat čas věnovaný řešení požadavku.
 • Sledování nákladů – pro řešení požadavku lze nastavit hodinovou sazbu řešitele, náklady spojené s dopravou a použitým materiálem
 • Emailové upozornění – o každé významné činnosti (přijetí požadavku, zahájení prací atd.)je zadavatel informován emailem.
 • Dynamické reporty