Úvod

Implementace aplikace

 • d.help v sobě zahrnuje přípravu HW/SW prostředí a vlastní instalaci a konfiguraci popsanou v následujících krocích.

Instalace aplikace

 • Aplikace se instaluje do prostředí Microsoft Windows SQL server a IIS serveru dle Technických požadavků
 • Předpokládaná doba instalace je jeden pracovní den. Aplikace je připravena k vlastní konfiguraci, kterou může zákazník provést sám po zaškolení a podle dokumentace k produktu.
 • Pro rychlejší a efektivnější nasazení aplikace, doporučujeme využít služeb našich konzultantů, pro vstupní analýzu a následnou konfiguraci.

Analýza oblastí, procesů a aktivit

Aby aplikace d.help sloužila dobře pro podporu určité oblasti a mohla být správně nakonfigurována je třeba provést vstupní Analýzu daného prostředí.

Analýza zahrnuje tyto oblasti:

 • oblasti nasazení aplikace ( Informační a komunikační technologie, správa a údržba budov, služební vozidla a další )
 • Integrace s prostředí a authentikace uživatelů (adresářové služby, interní nebo i externí využití aplikace)
 • Volba procesů pro řízení a zpracování požadavků
 • Návrh kategorizace požadavků, řešitelské týmy, operátoři
 • Harmonogram nasazení aplikace pro jednotlivé oblasti využití, zaškolení pracovníků pro výkonné role

Konfigurace

Konfiguraci aplikace vychází z Analýzy procesů a aktivit, které mají být aplikací d.help podporovány. Představuje projití všech kroků, které jsou náplní role Supervizor a které byly upřesněny v Analýze.

 • Struktura Organizace, Organizační jednotky, Útvary
 • Osoby, synchronizace osob a jejich účtů s Acive Directory nebo jiným LDAP adresářovými službami
 • Skupiny osob a manažerů, Týmy řešitelů
 • Typy procesů, Wokflow definice, SLA definice a parametry
 • Kategorizace, Typy položek, Položky služeb


Zaškolení obsluhy

Jako samostatnou položku implementace nabízíme zaškolení obsluhy pro jednotlivé role. Informace je možné čerpat z dokumentace, která je ve formě PDF dokumentu součástí dodávky a nebo ve formě WIKI dokumentu na webových stránkách.

Minimálně je třeba zaškolení Supervizora, jehož role je pro správné nastavení aplikace nezastupitelná.