Úvod

Integrace systému d.help do firemních procesů

 

Aplikace d.help představuje procesně orientovaný systém, který vychází z metodiky "Balanced scorecard“. Firma DATRON, a.s. si při vývoji aplikace kladla za cíl, připravit pro zákazníka aplikaci schopnou integrace do firemních procesů ne jen v komerční sféře, ale i v oblasti státní a veřejné správy, neziskových organizacích, školství, zdravotnictví a dalších oblastí.

Adaptabilita aplikace d.help je garantována širokou parametrizací funkcionality za pomoci XML souborů. Bez potřeby programátorských úprav je tak možné měnit vedle designu  i vstupní a výstupní datové toky, rozsah sbíraných a ukládaných dat do databáze, funkcionalitu jednotlivých modulů tak, aby byly splněny vysoké nároky kladené na moderní aplikaci podporující učinným způsobem normy ISO.

Součástí implementačního procesu aplikace d.help je v naprosté většině i napojení na stávající datové zdroje (přenos dat z personálních systémů, výstup do graficky orientovaných aplikací a pod.). Aplikace d.help je podporována našimi partnery po celém území České republiky a z pohledu zajištění supportu tak splní i nejpřísnější požadavky zákazníka.