Ceny

d.help - licencování

V aplikaci je licencována základní funkcionalita, role Operátora, role Zákazníka (uživatele), jazyková mutace a roční údržba aplikace.

 

Základní funkcionalita nadstavbové části

  • Výchozí a nutnou licenční položkou je základní funkcionalita d.help. Tato položka obsahuje i jednoho uživatele a možnost, aby tento uživatel pracoval i v roli Operátora.
  • Tato výchozí položka stačí pro plný provoz aplikace bez omezení pro jednoho (prvního uživatele).

Dalšími položkami licenčního modelu je registrovaný uživatel a personalista

  • Registrovaný uživatel je licence pro jednoho každého uživatele, který je registrován v aplikaci a který s ní může pracovat v roli uživatel, manažer nebo lektor.
  • Personalista je licence pro registrovaného uživatele, který potřebuje pracovat i v roli personalista (role personalisty je placená).
  • Licence pro registrované uživatele jsou na jméno uživatele a nejsou přenositelné. Každý účet uživatele lze změnit ze stavu aktivní do stavu neaktivní.
  • V takovém případě je licence uvolněna a může být přiřazena jinému uživateli. Licence pro personalistu je přenositelná, ale nastavená v administraci aplikace vždy pro konkrétního registrovaného uživatele.

Jazykové mutace uživatelského rozhraní

Pro aplikaci lze zakoupit rozšíření uživatelského rozhraní o další jazyky. Každý jazyk je zpoplatněn jako licenční položka.

Rozvoj a údržba aplikace

Rozvoj a údržba aplikace jsou prováděny průběžně. Nové verze nelze zakoupit přímo, a tak má zákazník dvě možnosti:

  1. Pokud chce pracovat vždy s nejaktuálnější verzí, musí platit roční poplatek za údržbu - maintenance. Pokud je poplatek placen, má možnost aplikaci automaticky aktualizovat na nejnovější verzi po uvolnění této verze.
  2. Pokud poplatek není zaplacen, zákazníkovi zůstává ta verze aplikace, kterou si zakoupil a není aktualizována.

Poplatek za roční údržbu je stanoven ve výši 15% ze součtu cen všech licenčních položek a je povinný pro první rok používání aplikace.

Dále existují dvě nadstavbové části d.helpu:

  • Konfigurační databáze – analýza procesů a nastavení systému ( Kategorií, typů položek … )
  • Znalostní databáze – rozdělená na „Články“ a „Často kladené otázky“

Služby implementace

K aplikaci d.help je nabízena standardní základní implementace v rozsahu tří dnů práce.

Je možné dále využít služby pro nadstavbové části produktu