Uživatelské role

Zákazník

Umožňuje zadavateli vložit požadavek, sledovat průběh jeho řešení, přidávat poznámky, popřípadě odsouhlasit vyřešení požadavku.

Role umožňuje použít následující volby z uživatelského menu:

  • Zobrazit Aktuality - Aktuality a upozornění související s oblastmi použití aplikace.Vložení požadavku – zadání názvu a popisu včetně přílohy. Na základě konfigurace aplikace dále volbu typu procesu, kategorie a položky požadavku.
  • Moje požadavky  - zobrazuje frontu Požadavků, které Zákazník vložil prostřednictvím klienta aplikace, nebo je za něho vložil Řešitel, popřípadě Operátor z telefonického zadání.
  • Úkoly na požadavcích – zobrazuje frontu Požadavků, kde je požadována součinnost Zákazníka